[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailChúng ta phải tống tiễn ArchLinuxVn một cách oanh liệt và hào hùng!

Bùm bùm pháo hoa! Hiếu ở Củ Chi chỉ cần tới Trung Lương là thấy rồi^^

On Sun, 7 Sep 2014 13:23:04 +0800
"'Nguyenvanminh Hieu' via ArchLinux for Vietnamese" <[email protected]> wrote:

> Oh!!! Sao mà tranh luận thế. Tôi khuyên các Bác nên im lặng là hay
> nhất.


--
I am ... 5.5 dog years old.