[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailOK thôi dừng. Tố nhau thế là đủ để bà con coi lại cái gì
đang thực sự diễn ra, và có ích thế nào cho tương lai.

(chấm)

On Sun, 7 Sep 2014 15:28:24 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Dear bạn An,
> 
> Tôi đã gửi mail riêng cho bạn & Ky góp ý về vấn đề văn hóa rồi.
> 
> Những vấn đề của bạn & Kỳ tranh luận, hay gầm gừ, hay chửi chó...
> bạn/cac bạn nên tránh làm phiền người khác qua public mailing list
> này.
> 
> Tôi biết Ky là thằng vừa chuối, vừa cà chon, tinh đến nay khoảng 18
> năm rồi. Còn bạn, chắc là mới gần đây.
> 
> Có lão nhạc sĩ hâm viết f người say k bik khoc,  con ng điên k bik
> bùn. Hi vọng rằng bạn k bik Ky là thằng điên, hơn là chính bạn cung
> điên.
> 
> Ky có quyền sủa to,  bởi bản chất của hắn đã public trong status là :
> 5.5 dog yr old.
> 
> Tôi thấy bạn khoái shut-in, nhung thực ra, bạn nên shut-up thì hay
> hơn.
> 
> Long
> On 07/09/2014 2:55 pm, "An Nguyen" <[email protected]> wrote:
> 
> > Chuyện hình ảnh:
> >
> > Bạn liên hệ mình để lấy NEF về xử lí. Mình quá bận nên không xử lí
> > nổi. Cái này là khuyết điểm của mình thì mình nhận. Mình có thể
> > chụp ảnh cho nhóm, nhưng xử lí lại tốn quá nhiều thời gian. Bạn nào
> > làm việc đc với NEF thì cứ liên hệ mình để lấy về.
> >
> > Còn bạn đã không coi minh vào đâu. Mình làm gì bạn cũng xỉa xói hay
> > troll. Mình tổ chức gì bạn cũng không ủng hộ mà chỉ đứng trên cười
> > xuống. Cái đó thôi mình chịu. Thái độ của bạn luôn thiếu hợp tác để
> > giải quyết vấn đề. Bạn chưa đi offline do mình chủ xướng bao giờ mà
> > chỉ đứng xa bảo tao đéo thèm đi với chúng mày. Well, cách bạn cư xử
> > thế nào là việc chủa bạn vậy.
> >
> > Còn chuyện bên SP, bạn muốn ăn mày dĩ vãng cũng được. Sự thật là
> > những lần chúng ta gặp nhau ở SP đều có vấn đề hoặc là phòng nóng
> > và chật hoặc không hề có wifi. Vấn đề đó anh em có ngươi cũng thừa
> > nhận với mình. Giờ bạn bảo ngày xưa tốt thì mình chịu, cãi chuyện
> > vô lí không được.
> >
> > Regards,
> > An NGUYEN.
> >
> > Sent from Evil Close-Sourced Darwin.
> >
> > > On Sep 7, 2014, at 2:40 PM, "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> > > wrote:
> > >
> > >
> > > Cách làm từ xưa giờ ở ArchLinuxVn là doodle: chủ xị chọn ra một
> > > quán, chọn địa điểm, chọn thời gian, quăng lên Doodle, ai thấy
> > > phù hợp thì tới. Lần sau không hợp thì chọn lại Doodle khác, hoặc
> > > trah thủ làm chủ xị. Như thế sẽ tránh được tranh cãi chọn quán
> > > nào -- kiểu hết việc rồi vẽ bánh ra cãi vậy, rất buồn cười.
> > >
> > >
> > > Muốn có chỗ "ngon", mình sẵn sàng giới thiệu nhóm tới nhà của
> > > mình, đủ đồ chơi.  Nhưng trong tất cả các offline qua, mình chưa
> > > thấy các bạn phù hợp hay/và sẵn sàng cho việc như vậy.
> > >
> > >
> > > Trước đây cũng đi quán Tinh Tế, có lẽ là quán tốt nhất cho các
> > > buổi
> > Offline
> > > nhưng có lẽ các bạn đã không tận dụng được lợi thế của quán đó
> > > (có lẽ mọi người thiếu tiền.)
> > >
> > >
> > > Đừng quên trước đây thầy Sơn đã tạo điều kiện cho nhóm trình bày
> > > tại phòng thực hành máy tính của ĐHSP, có thể là điều kiện tốt
> > > nhất từ xưa tới nay. Nhưng cũng không hiệu quả. Nhiều bạn có thể
> > > hỏi tại sao. Câu trả lời: các buổi show-off chỉ thiên về kỹ thuật
> > > cá nhân, kén người
> > nghe,
> > > không có tính phổ quát. Thiếu một cái gì đó, nhưng chưa ai nghĩ
> > > ra. Nhưng gốc gác vấn đề, là so sự nghiệp dư, trong tất cả mọi
> > > việc.
> > >
> > >
> > >
> > > On Sun, 7 Sep 2014 14:27:26 +0700
> > > "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> > >
> > >>
> > >> Quán Du Miên chọn có lý do của nó. Lý do chính là mình để các bạn
> > >> Huy (Ngô), Hiếu có thể tham gia dễ dàng. Nếu ồn ào thì mình cũng
> > >> đề xuất quán Suối Nguồn gần đó (nhưng mình sợ là chính các bạn
> > >> tới làm ồn quá Suối Nguồn.)
> > >
> > > --
> > > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> > --
> > List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> > To view this discussion on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/F95A7521-6B7D-4BF5-9704-05F580275A12%40gmail.com
> > .
> >
> --
I am ... 5.5 dog years old.