[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailBài viết mà AN nói chính là bài viết này [1]. Nó vẫn còn đó.

Mình đã chứng kiến nhiều bạn bị nhân sự hỏi thăm cách theo dõi
qua Skype. Cũng từng chứng kiến nhiều bạn xài Skype trong máy
tính của người khác. Thật sự thì rất nhiều thông tin bị lộ,
kể cả bảng lương.

Trên IRC mình cũng nói rõ: đây chỉ là một bài viết phổ cập 
giáo dục. Mình bỏ qua tất cả các thông tin kỹ thụat cao mà
các siêu nhân như stk (xin lỗi bạn T.) biết mà chả viết nổi
một bài phổ biến thông tin cho mọi người.

Nên hãy đọc bài đó, hiểu mình muốn viết gì và nhắm tói đối
tượsng nào. Đừng nâng tầm quan điểm chụp mũ. Chúng ta sống
đủ với điều đó, khắp nơi rồi.!


[1] http://icy.theslinux.org/sk/

On Sun, 7 Sep 2014 16:08:50 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Tuy nhiên bạn thường không muốn nghe người khác nói tại IRC. Cách đối
> phó của bạn là quit ngay khi người ta nói. Lúc trước khi mình cãi về
> bài viết Skype và security của bạn cũng vậy. Mình vừa nêu ra luận điểm
> phản bác thì bạn quit. Dần dần thì mình cũng khó lòng mà kiềm chế
> được.


--
I am ... 5.5 dog years old.