[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

LặnHôm nay mọi người đã chứng kiến một vụ cãi vã độc nhất vô nhị.
Có lẽ điều tương tự đã xảy ra với các nhóm đã chết trước đây.

Đó là chuyện không hay, mình thấy không nên để xảy ra như vậy. 
Một điều đáng xấu hổ. Nhưng tốt nhất, chuyện gì cũng phải đối mặt
với nó. Cũng giống như mụn sẹo trên khuôn mặt mình thôi, đâu phấn
son nào tô hết được mọi lúc!

Xin lặn một tháng khỏi IRC. Quyền điều hành [1] còn gửi lại cho các
bạn đã có quyền op.

Các bạn vẫn thấy mình trên Skype và Facebook. 

Xin chân thành tạ lỗi với mọi người.

--
I am ... 5.5 dog years old.