[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] LặnOn 09/07/2014 08:26 PM, Anh K. Huynh wrote:
> Hôm nay mọi người đã chứng kiến một vụ cãi vã độc nhất vô nhị.
> Có lẽ điều tương tự đã xảy ra với các nhóm đã chết trước đây.
NHóm này vẫn còn người sống sờ sờ và chém ầm ầm, chỉ chuyển từ mailing
list sang IRC thôi mà anh :3
>
> Đó là chuyện không hay, mình thấy không nên để xảy ra như vậy. 
> Một điều đáng xấu hổ. Nhưng tốt nhất, chuyện gì cũng phải đối mặt
> với nó. Cũng giống như mụn sẹo trên khuôn mặt mình thôi, đâu phấn
> son nào tô hết được mọi lúc!
>
> Xin lặn một tháng khỏi IRC. Quyền điều hành [1] còn gửi lại cho các
> bạn đã có quyền op.
Sao anh lại học em thế z1y, dỗi vậy không tốt đâu, để sức mà trông con
nữa :D
>
> Các bạn vẫn thấy mình trên Skype và Facebook. 
>
> Xin chân thành tạ lỗi với mọi người.
Tạ lỗi thì lên IRC viết tiêu đề và mời bà con đi nhậu hạ hỏa đi anh,
công việc đủ stress rồi,  :D
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>
Severus

-- 
Be different and always different

LS0tLS1FTkQgUEdQIFNJR05BVFVSRS0tLS0tDQo=