[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] LặnHuy còn một tội a còn chưa "xử" em. Tháng sau nhé. Chuẩn bị cãi đi
là vừa.:D

On Sun, 07 Sep 2014 21:48:38 +0700
Severus <[email protected]> wrote:

> 
> On 09/07/2014 08:26 PM, Anh K. Huynh wrote:
> > Hôm nay mọi người đã chứng kiến một vụ cãi vã độc nhất vô nhị.
> > Có lẽ điều tương tự đã xảy ra với các nhóm đã chết trước đây.
> NHóm này vẫn còn người sống sờ sờ và chém ầm ầm, chỉ chuyển từ mailing
> list sang IRC thôi mà anh :3
> >
> > Đó là chuyện không hay, mình thấy không nên để xảy ra như vậy. 
> > Một điều đáng xấu hổ. Nhưng tốt nhất, chuyện gì cũng phải đối mặt
> > với nó. Cũng giống như mụn sẹo trên khuôn mặt mình thôi, đâu phấn
> > son nào tô hết được mọi lúc!
> >
> > Xin lặn một tháng khỏi IRC. Quyền điều hành [1] còn gửi lại cho các
> > bạn đã có quyền op.
> Sao anh lại học em thế z1y, dỗi vậy không tốt đâu, để sức mà trông con
> nữa :D
> >
> > Các bạn vẫn thấy mình trên Skype và Facebook. 
> >
> > Xin chân thành tạ lỗi với mọi người.
> Tạ lỗi thì lên IRC viết tiêu đề và mời bà con đi nhậu hạ hỏa đi anh,
> công việc đủ stress rồi,  :D
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> Severus
> --
I am ... 5.5 dog years old.

MDdhDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==