[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lặna Long: ở cuối email có cái [email protected] đó anh, mà thôi ... lâu lâu có anh vô troll cũng đỡ buồn  :v

a Kỳ Anh: welcome anh 1 tháng sau quay lại, thôi thì thời gian này cứ dắt con đi chơi lại vui 

Vào 08:32 Ngày 08 tháng 09 năm 2014, Long Phan Dao Viet <[email protected]> đã viết:

Hơ,  unsubscribe ml này ở chỗ nào vậy bạn ơi,

Hại não quá

On 08/09/2014 7:18 am, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

Huy còn một tội a còn chưa "xử" em. Tháng sau nhé. Chuẩn bị cãi đi
là vừa.:D

On Sun, 07 Sep 2014 21:48:38 +0700
Severus <[email protected]> wrote:

>
> On 09/07/2014 08:26 PM, Anh K. Huynh wrote:
> > Hôm nay mọi người đã chứng kiến một vụ cãi vã độc nhất vô nhị.
> > Có lẽ điều tương tự đã xảy ra với các nhóm đã chết trước đây.
> NHóm này vẫn còn người sống sờ sờ và chém ầm ầm, chỉ chuyển từ mailing
> list sang IRC thôi mà anh :3
> >
> > Đó là chuyện không hay, mình thấy không nên để xảy ra như vậy.
> > Một điều đáng xấu hổ. Nhưng tốt nhất, chuyện gì cũng phải đối mặt
> > với nó. Cũng giống như mụn sẹo trên khuôn mặt mình thôi, đâu phấn
> > son nào tô hết được mọi lúc!
> >
> > Xin lặn một tháng khỏi IRC. Quyền điều hành [1] còn gửi lại cho các
> > bạn đã có quyền op.
> Sao anh lại học em thế z1y, dỗi vậy không tốt đâu, để sức mà trông con
> nữa :D
> >
> > Các bạn vẫn thấy mình trên Skype và Facebook.
> >
> > Xin chân thành tạ lỗi với mọi người.
> Tạ lỗi thì lên IRC viết tiêu đề và mời bà con đi nhậu hạ hỏa đi anh,
> công việc đủ stress rồi,  :D
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> Severus
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAAGCAhNHVQMe2DUUsZS0TJsuAJ%2BUHXzAez5SCPg4VC%3DuNyj-oQ%40mail.gmail.com.