[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] LặnOn Mon, 8 Sep 2014 08:32:33 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Hơ,  unsubscribe ml này ở chỗ nào vậy bạn ơi,
> 
> Hại não quá

Mình hù thôi mà. Em Huy dễ thương mình sẽ chọn cách nói nhỏ nhẹ
để giải quyết vấn đề với rút kinh nghiệm không cãi nhau nữa :)

--
I am ... 5.5 dog years old.