[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] LặnOn Mon, 8 Sep 2014 09:15:05 +0700
Phan Tấn Phú <[email protected]> wrote:

> Kỳ Anh rảnh cuối tuần xuống Biên Hoà chơi, cho ông nhậu ngán rồi về.

Mới tiễn xong cái phone4 đấy. Có hàng cho mình xử tiếp thì ok :D 

--
I am ... 5.5 dog years old.