[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] LặnOn 09/08/2014 09:18 AM, Anh K. Huynh wrote:
> On Mon, 8 Sep 2014 08:32:33 +0700
> Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:
>
>> Hơ,  unsubscribe ml này ở chỗ nào vậy bạn ơi,
>>
>> Hại não quá
> Mình hù thôi mà. Em Huy dễ thương mình sẽ chọn cách nói nhỏ nhẹ
> để giải quyết vấn đề với rút kinh nghiệm không cãi nhau nữa :)
Em lặn luôn đây, đánh tinh thần này hoang mang quá, ôm Chef khóc nức nở,
nguyên đơn phải cho nguyên nhân để biết chứ, cứ như trường đang treo cái
kỉ luật chưa gỡ ấy :((
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>

-- 
Be different and always different

LS0tLS1FTkQgUEdQIFNJR05BVFVSRS0tLS0tDQo=