[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lặn> :D thôi hổng có chi, a chờ e gây trước rồi gây lại vậy :D
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>
Thôi em không rảnh, đi chỉ bé Hậu về linux tiếp, sắp có thánh nữ mới rồi :D

-- 
Be different and always different

LS0tLS1FTkQgUEdQIFNJR05BVFVSRS0tLS0tDQo=