[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Offline với Tân chiều 8/9/2014Hi,

Có việc ghé quận 1 (SG) chơi, có ngồi ucf với Tân, mà nội dung trao đổi
quan trọng nhất như sau đây:

1. Tăng tương tác giữa các thành viên , ví dụ, xây dựng kênh Video
  với các bài hướng dẫn, hoặc mở một số kênh (coursera?) để các thành
  viên chia sẻ và phát triển năng lực

2. Các dự án nhỏ , vòng quay nhanh , ví dụ, dựa trên các thiết bị nhúng,
  chíp ARM,... Theo mình hiểu thì Tân đã làm được nhiều thứ rất thú vị.
  Hoàn toàn có khả năng bắt đầu và kết thúc nhanh chóng, hiệu quả

3. Các nhóm kiểu ArchLinuxVn hiện chỉ dừng ở mức "hỗ trợ", chưa có thể
  làm một điều gì chắc chắn, đáng ghi lại. (Xây lâu đài trên cát?)

Bạn Tân đã tham gia offline với các bạn vài lần, rồi `biến mất` :)
mình thấy Tân có nhiều ý tuởng rất tuyệt. Các bạn có thể liên hệ để được
hỗ trợ từ bạn ấy (kể cả hỗ trợ tài chính hoặc liên kết), hoặc trao đổi
ở đây cho xôm tụ :)

TB: nếu có gì chưa chuẩn Tân chỉnh lại nhé. Và cảm ơn Tân đã dành thời
gian nói chuyện:)

--
I am ... 5.5 dog years old.