[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline với Tân chiều 8/9/2014On Tue, 9 Sep 2014 11:57:00 +0700
Tan Tran <[email protected]> wrote:

> Hic, bị anh Kỳ Anh lôi ra bàn dân thiên hạ. Không tham gia offline vì
> kẹt giờ và hiện nay Tân cũng xài mint cho các ứng dụng linux chứ
> không dùng arch mấy bữa, sợ thò ra bị bà con cười.

Tân khó chịu tí thôi. Chứ a 0 thể nhận lấy đó là ý kiến của a được,
nên thôi đăng lên sớm kẻo a lại quên mất. Coi như một buổi a phỏng vấn
Tân vậy.

Cảm ơn nhiều :)

--
I am ... 5.5 dog years old.