[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Vụ lùm xùm shownix thứ haiNhân vụ lùm xùm shownix vừa qua, mình đưa ra một trường hợp khác,
để các bạn rút kinh nghiệm. Chuyện đã qua lâu rồi, nên nhắc lại sẽ
không làm các bạn mất vui. 

Sự việc: Nhóm trên Facebook do vài bạn quản lý, trong đó có hai bạn
trẻ tuổi năng động đẹp trai, là bạn Huy và bạn Sang. Một ngày đẹp trời,
bạn Huy xóa một bình luận của bạn Sang, vì cho rằng nó không phù hợp.
Bạn Sang giận, bạn Huy cũng giận. Hai bạn đi mét lại anh Kỳ Anh.
Anh Kỳ-Anh đau đầu mấy tháng không biết xử vụ này ra sao, nên thây kệ, để vậy.

Tóm tắt là có mấy việc sau:

1. bạn Sang gửi bài
2. bạn Huy thấy bạn Sang viết khó chịu
3. bạn Huy xóa bài của Sang để bảo vệ FB
4. hai bạn tẩn nhau (vậy là huề)

Việc [1] là hiển nhiên. Mình không rõ lý do của [2], nhưng việc [3]
là không nên, theo quan điểm của mình, vì các lý do sau đây:

1/ Xóa bài mà không trao đổi / nói trước để Sang chỉnh lại 

2/ Nếu Sang có nói gì không ổn thì người bị ảnh hưởng đầu tiên
   chính là người mà Sang đang cố gắng giúp đỡ, họ sẽ có đánh
   giá về việc này ngay. Nếu Huy làm thay cho họ thì cũng không
   căn cứ vào một lý do cụ thể nào.

Mình không chắc trong tình huống tương tự trong tương lai, thì sẽ
sự viện _nên_ giải quyết như thế nào. Nhưng hy vọng các bạn luôn
trao đổi tốt với nhau đề cùng giải quyết, hoặc ít nhất thì trao
đổi với các thành viên khác, ví dụ mình, Quang và một số bạn khác
có hiểu biết với nhóm. Đó là cách _chuyên nghiệp_, các bạn sẽ
luôn cần trong sự nghiệp của các bạn!

Hy vọng hai bạn luôn thấy vui vẻ khi nhắc lại chuyện bé con này. 

Còn hai bạn vẫn thấy khó chịu thì không nên vậy! Không nên thù dai.

Chúc một ngày đẹp trời!

--
I am ... 5.5 dog years old.