[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Offline với Tân chiều 8/9/2014> 2. Các dự án nhỏ , vòng quay nhanh , ví dụ, dựa trên các thiết bị nhúng,
> 
>   chíp ARM,... Theo mình hiểu thì Tân đã làm được nhiều thứ rất thú vị.
> 
>   Hoàn toàn có khả năng bắt đầu và kết thúc nhanh chóng, hiệu quả
> 

Em cũng đang làm về lĩnh vực nhúng nên cũng muốn offline với anh Tân một lần cho biết, được thì em muốn gặp mặt và trao đổi về kiến thức ạ.

Duc Tran