[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Offline với Tân chiều 8/9/2014On Wed, 10 Sep 2014 19:35:26 -0700 (PDT)
Duc Tran <[email protected]> wrote:

> 
> Em cũng đang làm về lĩnh vực nhúng nên cũng muốn offline với anh Tân
> một lần cho biết, được thì em muốn gặp mặt và trao đổi về kiến thức ạ.

@Tân: Đây là bạn Đức mà hôm trước mình có đề cập tới. Hai bạn chủ động
liên hệ nhé.

Cảm ơn nhiều.

--
I am ... 5.5 dog years old.