[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Một yêu cầu cho các bạn trẻ khỏe sung và giỏi1. Không cung cấp cái này cho em vì em không phải khách hàng rồi:). Anh có thể chỉ ra ít nhất 5 người bạn của anh cần giải pháp này ngay lập tức. Ở mức độ đơn giản đừng nghĩ rộng quá mà cứ coi làm được cái đã. Không có thương mại hóa ở đây cho nên đừng có dùng cái gì tốn tiền, trừ hardware.
2. List url của ai không quan trọng, cứ coi như ba mẹ sẽ nhập cái list đó. Và cả cái list từ khóa cũng vậy. Hay archlinux vn sẽ là người nhập.
3. PC cũ giờ nhiều rồi còn ko thì mua cũng rẻ, có thể cài lên chính máy của ba mẹ. Còn các thứ tuyệt hơn gắn vào firmware sẵn của router hay modem thì là scope khác.

Mình đừng debate về lợi ích của nó quá nhiều mà hãy thử nhắm vào khả thi của mục tiêu cái gì đó mang tên archlinuxvn. Anh chỉ có ý tài trợ một phần cho 1 giải pháp cộng đồng được xây dựng từ một cộng đồng. Ai thấy dc thì làm, ai thấy có lí thì phụ tài trợ. Số tiền sẽ không vượt quá khả năng của anh cũng như tùy vào độ đầu tư được trình bày. Anh không làm business.
Cái này mà xong anh sẵn sàng tag tất cả bạn bè anh đang có con trẻ và phải nhức đầu chuyện này vào trong bài post facebook đó.

2014-09-11 12:24 GMT+07:00 An Nguyen <[email protected]>:
Hello anh Tân,

Em có vài bình luận và câu hỏi inline:

2014-09-11 12:17 GMT+07:00 Tan Tran <[email protected]>:
> Ở nhà có những đứa trẻ nhỏ bắt đầu sử dụng internet trên máy tính hay thiết
> bị di động. Mối lo lắng về các sự nguy hiểm của internet làm đau đầu các bậc
> bố mẹ không rành lắm về công nghệ nhưng không thể cản con em mình truy cập
> internet vì các lợi ích mà nó mang lại.

Cái này em tạm thời chưa đồng ý hoàn toàn. Vì kiểm duyệt cũng không
hẳn đã tốt. Một đứa trẻ không xem porn trên mạng thì cũng xem porn từ
máy tính của bạn, từ truyện in ra chuyền tay nhau được. Mà chưa chắc
các bậc cha mẹ sẽ chí lọc porn thôi hay học hết từ A đến Z, không cho
con cái của mình tiếp thu và phát triển tư duy.

>
> Đề bài là: Sử dụng cái pc cũ cài linux hay archlinux hay cái gì khác free để
> thiết lập một cái web cache cũng như chặn các trang độc hại theo từ khóa và
> 1 list down từ internet về. Khi trẻ vô tình hay cố ý vào cái trang chặn thì
> trả về trang web thông báo liên hệ Mr Ba hay Ms Mẹ để giải quyết đồng thời
> gửi mail báo về cho họ về sự truy cập này
Nếu list đó được maintain bởi nhóm third party thì nhóm nào sẽ
maintain nó, và dựa trên các tiêu chí nào để thêm hoặc bỏ trong danh
sách censor này?

>
> Chúng ta làm cái này free, hướng dẫn sao cho đơn giản cụ thể đến mức ai cũng
> làm được. Mình xin tài trợ một số tiền nho nhỏ cho giải pháp được chính cộng
> đồng đánh giá cao nhất.
>
> Tiêu chí: Đơn giản đến nỗi nông dân cũng setup được
> Hiệu quả: Không có cách nào vượt qua được trừ khi năn nỉ bố mẹ allow cái
> trang đó
> Yêu cầu hardware: Máy nào chạy cũng được
Liệu mỗi nhà cần dùng cái này sẽ phải cần 1 con PC để làm router không
anh? Em hiểu vậy có đúng không?

Regards.
An.

>
> Hãy phác thảo ý tưởng và chia sẻ để góp ý trước khi bắt tay làm tránh phát
> sinh chi phí ko cần thiết
>
> --
> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected].
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAFOJZi2Cguzp%2BQWLd4VMfq8fFgY3d5W00yLH4JD7Jx-WbK_hMA%40mail.gmail.com.--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CANa5jNQR%2BL8vpu%2BGWojfYEmPizJ%2BZ06gJVyGtNmxQ0rRAEnd6g%40mail.gmail.com.