[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Vụ lùm xùm shownix thứ haiOn Thu, 11 Sep 2014 14:53:44 +0700
Severus <[email protected]> wrote:

> LOL, cái chuyện cỏn con đó mà gọi là thù dai hả :]]] Anh xem thường
> anh em quá nha, sau có lên IRC nói chuyện vì sao xóa, rồi bt thôi, có
> căng lắm đâu mà viết thấy ghê vậy :]]]

Rứa hả, vậy không báo cho a biết kết quả. A tưởng e hận Sang lắm chứ :D

Lần sau rút k/n hỉ, trước khi xóa bài nhớ ban nick luôn. 

--
I am ... 5.5 dog years old.