[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Vụ lùm xùm shownix thứ haiOn 09/11/2014 03:05 PM, Anh K. Huynh wrote:
> On Thu, 11 Sep 2014 14:53:44 +0700
> Severus <[email protected]> wrote:
>
>> LOL, cái chuyện cỏn con đó mà gọi là thù dai hả :]]] Anh xem thường
>> anh em quá nha, sau có lên IRC nói chuyện vì sao xóa, rồi bt thôi, có
>> căng lắm đâu mà viết thấy ghê vậy :]]]
> Rứa hả, vậy không báo cho a biết kết quả. A tưởng e hận Sang lắm chứ :D
Thì chuyện có gì đâu báo, đã lên IRC nói rồi mà, không theo dõi ráng
chịu, vẫn rờ rờ thím Sang đây :D
>
> Lần sau rút k/n hỉ, trước khi xóa bài nhớ ban nick luôn. 
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>

-- 
Be different and always different

LS0tLS1FTkQgUEdQIFNJR05BVFVSRS0tLS0tDQo=