[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Khắc phục sự cố màn hình kdeLaptop của Hiếu chưa cài touchpad tui vọc thử thì màn hình kde tiêu luôn.
Chạy lệnh :
$startx
Thì màn hình báo:
/etc/X11/xinit/xserverrc: line 5: /usr/bin/X: No such file or directory

xinit: giving up
xinit: unable to connect to X server: Connection refused
xinit:server error
Mong các bạn trong nhóm khắc phục giúp