[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: xài gì để quản lý 5k tập tin video?Bạn nào biết chỉ dùm :D 

On Sun, 7 Sep 2014 11:48:41 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Chào,
> 
> Mấy ngày nay thử đi thử lại nhưng chưa tìm ra công cụ để quản lý
> số video khủng này . Đây là các video do mình quay, tên đặt
> lung tung.
> 
> Trước đây xài digikam, nhưng nó hay chết và không preview
> (xem trước) tập tin video được, nên bỏ luôn rồi.
> 
> Bạn nào biết chỉ biết giúp. Cảm ơn.
> 
> TB: nhìn qua hàng của Corel chỉ thấy AfterShot hỗ trợ Linux.
> AfterShot giống như ... LightRoom hay DarkRoom. 
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.--
I am ... 5.5 dog years old.