[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: xài gì để quản lý 5k tập tin video?On Fri, 12 Sep 2014 09:43:43 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Xài: #rm -rf / :)

Chắc phải tới lúc vậy thôi nhiều video quá rồi :D 


--
I am ... 5.5 dog years old.