[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: xài gì để quản lý 5k tập tin video?On Fri, 12 Sep 2014 10:02:16 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Nhớ làm động tác đó sau khi up lên cloud :) YOUTUBE muôn năm
> 

#btsync qua ổ cứng nhà thằng bạn là đủ rồi :D


--
I am ... 5.5 dog years old.