[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] giải mật một mẩu tin tuyển dụngAn thích soi thì mình cũng soi luôn. Sau này mình có giới thiệu
An qua chỗ làm hiện tại của An, mình mấy lần giục An gửi CV mà
An cứ khất hoài, mình 0 hiểu sao nữa, đành thất hẹn với nhân sự bên đó. 

Sau này mình mới biết An tự apply vào chính chỗ mình giới thiệu.
Nói chung mình hơi thất vọng cho cách của An, nhưng mình không
để tâm gì. An có thể hỏi HR để biết chi tiết :)

Mình đã nói trên irc một hai lần gì đó, là mình sẽ không bao giờ
giới thiệu job/cho một bạn nào đó. Hy vọng đó 0 phải là An :)


On Fri, 12 Sep 2014 10:08:20 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Lúc đó mình có gửi CV cho bạn. Bạn thay mặt cho bộ phận phân sự họ từ
> chối mình luôn thì phải.
> 
> Cũng là dĩ vãng, cũng vui. ;)
> 
> 2014-09-12 8:31 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > Hi,
> >
> > Sáng nay tự nhiên thấy mình có post bài này  [1],
> > là một mẩu tin tuyển dụng liên quan tới AWS, Hadoop.
> >
> > Nhiều bạn lúc đó muốn apply part-time. Có bạn H. mà
> > mình CC trong thư này (không biết lúc đó lubu có hỏi
> > cho H. không nữa.)
> >
> > Nhiều bạn hỏi đó là công ty nào. Hihi, đó là công ty
> > Adatao, cách đây không lâu được nâng quỹ đầu tư lên
> > mức 13 triệu Mỹ kim đấy :D
> >
> > Trả lời cho các bạn nào từng hỏi :) Lâu lâu ăn mày dĩ
> > vãng cũng vui hehe
> >
> > [1]
> > https://groups.google.com/forum/?_escaped_fragment_=topic/saigonlug/CvcmrVyBio0#!topic/saigonlug/CvcmrVyBio0
> >
> > TB: do bị ban ở SaigonLUG rồi nên đành CC cho mấy bạn ở bên vậy.
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> > --
> > List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group. To unsubscribe from this
> > group and stop receiving emails from it, send an email to
> > [email protected] To view this discussion
> > on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140912083124.1dca9b24%40icy.bar.
> 
> 
> --
I am ... 5.5 dog years old.