[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Vụ lùm xùm shownix thứ haiOn Fri, 12 Sep 2014 10:37:12 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> Không anh, em ko giận huy. Nhưng cách làm việc của em với huy là khác
> nhau. Vì thế nên em rút ko làm trên facebook nữa.
> Mặc dù chưa remove quyền trên page nhưng em cũng đã chuyển qua xài
> page với tư cách cá nhân.
> 
> Cái thứ 2 nữa là vai trò trên page của em cũng chỉ là giúp đỡ mọi
> người. Dạo này do tính chất công việc nên cũng làm biếng xài Arch
> thành ra em xem vai trò của em trong page là vô ích.

Đó là quyết định của e, làm thế nào để e thấy vui vẻ và hiệu quả là Ok.

Nhưng thật sự (anh) cần em và nhiều bạn khác để hỗ trợ, làm Admin,
để xử lý các sự cố kỹ thuật khi cần thiết. "Nuôi quân ba năm, _dại_
một giờ" là chỉ nghề của "Admin" vậy.

Liên quan cách xử lý của Huy thì Huy đã phạm vào quy tắc nêu ở đây [1],
nên Huy sẽ rút kinh nghiệm và sẽ làm tốt hơn. (Anh tin là vậy, không
thì lần sau tới lượt Huy bị "trảm":D)

[1] http://archlinuxvn.org/vn/lists/#dieu-hanh-nhom-thu


--
I am ... 5.5 dog years old.