[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Vụ lùm xùm shownix thứ haiEm cũng chỉ vì tốt cho team thôi. Giảm thiểu cãi nhau càng nhiều càng tốt. Những cái thuộc về conflict nguyên tắc làm việc đôi khi nó ko thể thay đổi đc. Bỏ thời gian để thay đổi ng tắc làm việc của từng người đôi khi lại có chi phí quá lớn. Cách em giải quyết thường là sẽ tốt cho cả 2 bên và chí phí sẽ ko quá nhiều để thay đổi mọi thứ :).

Vào 10:48 Ngày 12 tháng 09 năm 2014, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Fri, 12 Sep 2014 10:37:12 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> Không anh, em ko giận huy. Nhưng cách làm việc của em với huy là khác
> nhau. Vì thế nên em rút ko làm trên facebook nữa.
> Mặc dù chưa remove quyền trên page nhưng em cũng đã chuyển qua xài
> page với tư cách cá nhân.
>
> Cái thứ 2 nữa là vai trò trên page của em cũng chỉ là giúp đỡ mọi
> người. Dạo này do tính chất công việc nên cũng làm biếng xài Arch
> thành ra em xem vai trò của em trong page là vô ích.

Đó là quyết định của e, làm thế nào để e thấy vui vẻ và hiệu quả là Ok.

Nhưng thật sự (anh) cần em và nhiều bạn khác để hỗ trợ, làm Admin,
để xử lý các sự cố kỹ thuật khi cần thiết. "Nuôi quân ba năm, _dại_
một giờ" là chỉ nghề của "Admin" vậy.

Liên quan cách xử lý của Huy thì Huy đã phạm vào quy tắc nêu ở đây [1],
nên Huy sẽ rút kinh nghiệm và sẽ làm tốt hơn. (Anh tin là vậy, không
thì lần sau tới lượt Huy bị "trảm":D)

[1] http://archlinuxvn.org/vn/lists/#dieu-hanh-nhom-thu


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140912104821.680f1faa%40icy.bar.