[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Vụ lùm xùm shownix thứ haiOn Fri, 12 Sep 2014 10:37:12 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> p/s: ko liên quan lắm nhưng mà anh coi rút gọn bớt đống bot của anh
> trên irc nha -_-...

Anh săn sàng rút _bot_, nếu em (và các bạn khác) có một lý do hợp lý.

A đã có ghi ra đây [1] nếu cần điều chỉnh gì thì e bổ sung

[1] http://archlinuxvn.org/vn/bot/

--
I am ... 5.5 dog years old.