[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] giải mật một mẩu tin tuyển dụngƠ Adatao còn tuyển à. Em qua đây :((

Vào 10:50 Ngày 12 tháng 09 năm 2014, An Nguyen <[email protected]> đã viết:
Anh không giới thiệu em thì bác cũng giới thiệu vietht mà. Có gì đâu
mà thất hẹn hả anh. Cách làm việc của giới nhân sự rất đơn giản, ko có
hồ sơ này thì có hồ sơ khác.

Điều em quan tâm hơn, là việc anh tự mình thay mặt cho HR của 1 công
ty từ chối luôn profile của em. Có thể anh có lí do của anh, nhưng mà
em nghĩ mỗi công ty tự họ quyết định được.

Em tin chắc rằng nếu anh là người quyết định hoặc nếu em reference qua
anh thì hồ sơ em của em năm 2011 đã chẳng bao giờ được chấp nhận vào
Klamr. Nhưng nhân sự của Klamr là người quyết định tuyển em, và em có
thể tự tin nói rằng toàn bộ backend của Klamr đã đứng trên vai em
trong 3 năm.

An.

2014-09-12 10:39 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> An thích soi thì mình cũng soi luôn. Sau này mình có giới thiệu
> An qua chỗ làm hiện tại của An, mình mấy lần giục An gửi CV mà
> An cứ khất hoài, mình 0 hiểu sao nữa, đành thất hẹn với nhân sự bên đó.
>
> Sau này mình mới biết An tự apply vào chính chỗ mình giới thiệu.
> Nói chung mình hơi thất vọng cho cách của An, nhưng mình không
> để tâm gì. An có thể hỏi HR để biết chi tiết :)
>
> Mình đã nói trên irc một hai lần gì đó, là mình sẽ không bao giờ
> giới thiệu job/cho một bạn nào đó. Hy vọng đó 0 phải là An :)
>
>
> On Fri, 12 Sep 2014 10:08:20 +0700
> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>
>> Lúc đó mình có gửi CV cho bạn. Bạn thay mặt cho bộ phận phân sự họ từ
>> chối mình luôn thì phải.
>>
>> Cũng là dĩ vãng, cũng vui. ;)
>>
>> 2014-09-12 8:31 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>> > Hi,
>> >
>> > Sáng nay tự nhiên thấy mình có post bài này  [1],
>> > là một mẩu tin tuyển dụng liên quan tới AWS, Hadoop.
>> >
>> > Nhiều bạn lúc đó muốn apply part-time. Có bạn H. mà
>> > mình CC trong thư này (không biết lúc đó lubu có hỏi
>> > cho H. không nữa.)
>> >
>> > Nhiều bạn hỏi đó là công ty nào. Hihi, đó là công ty
>> > Adatao, cách đây không lâu được nâng quỹ đầu tư lên
>> > mức 13 triệu Mỹ kim đấy :D
>> >
>> > Trả lời cho các bạn nào từng hỏi :) Lâu lâu ăn mày dĩ
>> > vãng cũng vui hehe
>> >
>> > [1]
>> > https://groups.google.com/forum/?_escaped_fragment_=topic/saigonlug/CvcmrVyBio0#!topic/saigonlug/CvcmrVyBio0
>> >
>> > TB: do bị ban ở SaigonLUG rồi nên đành CC cho mấy bạn ở bên vậy.
>> >
>> > --
>> > I am ... 5.5 dog years old.
>> >
>> > --
>> > List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> > List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>> > ---
>> > You received this message because you are subscribed to the Google
>> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group. To unsubscribe from this
>> > group and stop receiving emails from it, send an email to
>> > [email protected]. To view this discussion
>> > on the web visit
>> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140912083124.1dca9b24%40icy.bar.
>>
>>
>>
>
>
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>
> --
> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140912103944.0444711c%40icy.bar.--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C--
OpenPGP key: D1495710