[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Vụ lùm xùm shownix thứ hai



On Fri, 12 Sep 2014 10:51:26 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> Em cũng chỉ vì tốt cho team thôi. Giảm thiểu cãi nhau càng nhiều càng
> tốt. Những cái thuộc về conflict nguyên tắc làm việc đôi khi nó ko
> thể thay đổi đc. Bỏ thời gian để thay đổi ng tắc làm việc của từng
> người đôi khi lại có chi phí quá lớn. Cách em giải quyết thường là sẽ
> tốt cho cả 2 bên và chí phí sẽ ko quá nhiều để thay đổi mọi thứ :).

Ok tạm vậy, sau này sẽ thay đổi hoặc bàn lại về chuyện này. :)

Hy vọng là Huy đã rút ra bài học gì đó rồi ^^.

--
I am ... 5.5 dog years old.