[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] giải mật một mẩu tin tuyển dụng1. Ở #Sk mình không muốn tuyển An vào, lý do là chưa cần thiết
  (do mấy sếp push quá mà a cũng không rõ tại sao, đây là vấn
  đề communication mà mình đã học được ở Sk).

  Có nhiều chuyện sau lưng chính An cũng 0 biết đâu, nên
  đừng nói như một người biết hết. 

  Sau đó thì a đã quyết định nghỉ đấy , nhỉ:)

2. An nên hỏi nhân sự hiện tại của An để biết thêm chi tiết nhé.

  Theo cách trả lời của An thì mình hiểu trong đầu An luôn
  nghĩ rằng mình muốn đẩy An ra. Thật sự thì lúcc giới thiệu
  An qua VNG mình lo nhất là lương thôi. Tất cả email còn
  giữ mình có thể chuyển cho An coi.

  (Còn tại sao mình 0 vào VNG, giang hồ đều biết.)


On Fri, 12 Sep 2014 10:50:16 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Anh không giới thiệu em thì bác cũng giới thiệu vietht mà. Có gì đâu
> mà thất hẹn hả anh. Cách làm việc của giới nhân sự rất đơn giản, ko có
> hồ sơ này thì có hồ sơ khác.
> 
> Điều em quan tâm hơn, là việc anh tự mình thay mặt cho HR của 1 công
> ty từ chối luôn profile của em. Có thể anh có lí do của anh, nhưng mà
> em nghĩ mỗi công ty tự họ quyết định được.
> 
> Em tin chắc rằng nếu anh là người quyết định hoặc nếu em reference qua
> anh thì hồ sơ em của em năm 2011 đã chẳng bao giờ được chấp nhận vào
> Klamr. Nhưng nhân sự của Klamr là người quyết định tuyển em, và em có
> thể tự tin nói rằng toàn bộ backend của Klamr đã đứng trên vai em
> trong 3 năm.
> 
> An.
> 
> 2014-09-12 10:39 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> >
> > An thích soi thì mình cũng soi luôn. Sau này mình có giới thiệu
> > An qua chỗ làm hiện tại của An, mình mấy lần giục An gửi CV mà
> > An cứ khất hoài, mình 0 hiểu sao nữa, đành thất hẹn với nhân sự bên
> > đó.
> >
> > Sau này mình mới biết An tự apply vào chính chỗ mình giới thiệu.
> > Nói chung mình hơi thất vọng cho cách của An, nhưng mình không
> > để tâm gì. An có thể hỏi HR để biết chi tiết :)
> >
> > Mình đã nói trên irc một hai lần gì đó, là mình sẽ không bao giờ
> > giới thiệu job/cho một bạn nào đó. Hy vọng đó 0 phải là An :)
> >
> >
> > On Fri, 12 Sep 2014 10:08:20 +0700
> > An Nguyen <[email protected]> wrote:
> >
> >> Lúc đó mình có gửi CV cho bạn. Bạn thay mặt cho bộ phận phân sự họ
> >> từ chối mình luôn thì phải.
> >>
> >> Cũng là dĩ vãng, cũng vui. ;)
> >>
> >> 2014-09-12 8:31 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> >> > Hi,
> >> >
> >> > Sáng nay tự nhiên thấy mình có post bài này [1],
> >> > là một mẩu tin tuyển dụng liên quan tới AWS, Hadoop.
> >> >
> >> > Nhiều bạn lúc đó muốn apply part-time. Có bạn H. mà
> >> > mình CC trong thư này (không biết lúc đó lubu có hỏi
> >> > cho H. không nữa.)
> >> >
> >> > Nhiều bạn hỏi đó là công ty nào. Hihi, đó là công ty
> >> > Adatao, cách đây không lâu được nâng quỹ đầu tư lên
> >> > mức 13 triệu Mỹ kim đấy :D
> >> >
> >> > Trả lời cho các bạn nào từng hỏi :) Lâu lâu ăn mày dĩ
> >> > vãng cũng vui hehe
> >> >
> >> > [1]
> >> > https://groups.google.com/forum/?_escaped_fragment_=topic/saigonlug/CvcmrVyBio0#!topic/saigonlug/CvcmrVyBio0
> >> >
> >> > TB: do bị ban ở SaigonLUG rồi nên đành CC cho mấy bạn ở bên vậy.
> >> >
> >> > --
> >> > I am ... 5.5 dog years old.
> >> >
> >> > --
> >> > List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> >> > List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> >> > ---
> >> > You received this message because you are subscribed to the
> >> > Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group. To unsubscribe
> >> > from this group and stop receiving emails from it, send an email
> >> > to [email protected] To view this
> >> > discussion on the web visit
> >> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140912083124.1dca9b24%40icy.bar.
> >>
> >>
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> > --
> > List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group. To unsubscribe from this
> > group and stop receiving emails from it, send an email to
> > [email protected] To view this discussion
> > on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140912103944.0444711c%40icy.bar.
> 
> 
> --
I am ... 5.5 dog years old.