[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] giải mật một mẩu tin tuyển dụngOn Fri, 12 Sep 2014 10:52:43 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Ơ Adatao còn tuyển à. Em qua đây :((

Cái này cũ rồi Trúc ơi, a "đào mộ" topic lên vì sáng nay
không hiểu tìm cái gì lại lôi ra cái topic cũ xì ấy ^.^

Để a h ỏi xem cò tuyển hông hehe 

--
I am ... 5.5 dog years old.