[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] giải mật một mẩu tin tuyển dụngOn Fri, 12 Sep 2014 10:50:16 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Điều em quan tâm hơn, là việc anh tự mình thay mặt cho HR của 1 công
> ty từ chối luôn profile của em. C

Mình không làm việc với HR đâu nhé. Chỉ như vậy thôi để An biết
là có nhiều thứ không như An nghĩ.

--
I am ... 5.5 dog years old.