[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(bot) Re: [ArchLinuxVn] Vụ lùm xùm shownix thứ haiOn Fri, 12 Sep 2014 10:59:41 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> Cái này chỉ là ý kiến cá nhân của em thôi. Chứ em thấy có tới 5-6 con
> bot chỉ để quản lý 1 kênh IRC là quá nhiều. Có thêm cả con bot của
> bác .Tux. nữa.

Hạ tầng do mình bỏ xiền ra, mà không có hệ thống theo dõi. Mục đích đầu
tiên là để theo dõi, khi nào bot chết là có vấn đề, các bạn giúp mình báo
lại.

Tất cả các log chỉ lưu trữ mà mình cũng chưa bao giờ đọc lại và để
chuyển cho ai.

Chưa nghĩ ra thêm gì để trả lời.

--
I am ... 5.5 dog years old.