[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] giải mật một mẩu tin tuyển dụngOn Fri, 12 Sep 2014 11:10:31 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hehe, core team member, được hưởng stock options cao nhất, tỉ lệ tăng
> lương và tỉ lệ thưởng đạt tối đa (chỉ có 2 nhân viên của Klamr là đc
> vậy). Những chuyện khác nằm trong NDA.
> 
> Nếu nói mình ko biết gì ở Klamr thì mình chỉ có thể cười nhạt thôi.

Thôi dừng bàn về Klamr ở đây. À đốiv ới mình chỉ là #skunkworks thôi nhé :)
Chiều nay a e có họp nhậu nà, hỏng biết An có biết chưa . Biết rồi
thì tham gia cho vui nhé.!

--
I am ... 5.5 dog years old.