[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] giải mật một mẩu tin tuyển dụngĐã nói rồi mà sao cứ xoắn thế nhỉ?

Thứ nhất, mình không làm việc với HR của họ

Thứ hai, có lý do, mình 0 thể nói với bạn

Chẵng lẽ một người bình thường, lại không thể chấp nhận
và tìm cho bản thân một lý do đơn giản hay sao?!

On Fri, 12 Sep 2014 11:10:31 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Mình ko hỏi chuyện VNG. Mình hỏi bạn dựa vào tư cách nào để quyết
> định đánh rớt mình thay cho bộ phận HR của Adatao.
> 
> Mà thôi, ko quan trọng nữa. Bạn ko cần trả lời.
> An.


--
I am ... 5.5 dog years old.