[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Tham khảo] Có nên lập Group Facebook?Hi all,

Qua lời gợi ý của n0bawk, mình thấy việc lập 1 group cũng khá hay. 

1. Đây là 1 kênh dành cho newbie. Do mình thấy nhu cầu Newbie hỏi trên page cũng khá nhiều mà hầu như chỉ có những ai quản lý page mới để ý. Hơn nữa sự xuống cấp của 1 số group facebook về OSS.

2. Là 1 kênh giao tiếp thứ 4 dành cho Group(hơi nhiều, sau mail group, irc, skype). Tất nhiên vẫn ưu tiên cho IRC và mail group. 

3. Việc thông báo offline, đàn đúm chém gió cũng dễ hơn. Tất nhiên cũng sẽ bất tiện với các thành viên ít dùng facebook. Nhưng cũng sẽ lôi kéo đc 1 số thành phần newbie bất hảo tham gia.

4. Page sẽ trở thành 1 kênh độc lập dùng để post những tin tức chính của nhóm và các sự kiện mới. Quản lý sẽ là Huy và anh z1y. 

5. Bất lợi là chất thành viên của nhóm facebook sẽ bị loãng. Các thành phần nguy hiểm cũng tăng lên. Chủ đề cũng sẽ ko được lưu lại. Lục lại cũng khó. 

6. Còn nhiều thứ khác sẽ phải giải quyết mà giờ chưa kịp nghĩ ra.


Đây là ý kiến của cá nhân mình. Rất mong các bạn đóng góp :).

Best Regard.