[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Tham khảo] Có nên lập Group Facebook?+1

Cảm ơn các bạn Hiếu và Sang.

On Thu, 11 Sep 2014 22:09:13 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <[email protected]> wrote:

> Hi all,
> 
> Qua lời gợi ý của n0bawk, mình thấy việc lập 1 group cũng khá hay. 
> 
> 1. Đây là 1 kênh dành cho newbie. Do mình thấy nhu cầu Newbie hỏi
> trên page cũng khá nhiều mà hầu như chỉ có những ai quản lý page mới
> để ý. Hơn nữa sự xuống cấp của 1 số group facebook về OSS.
> 
> 2. Là 1 kênh giao tiếp thứ 4 dành cho Group(hơi nhiều, sau mail
> group, irc, skype). Tất nhiên vẫn ưu tiên cho IRC và mail group. 
> 
> 3. Việc thông báo offline, đàn đúm chém gió cũng dễ hơn. Tất nhiên
> cũng sẽ bất tiện với các thành viên ít dùng facebook. Nhưng cũng sẽ
> lôi kéo đc 1 số thành phần newbie bất hảo tham gia.
> 
> 4. Page sẽ trở thành 1 kênh độc lập dùng để post những tin tức chính
> của nhóm và các sự kiện mới. Quản lý sẽ là Huy và anh z1y. 
> 
> 5. Bất lợi là chất thành viên của nhóm facebook sẽ bị loãng. Các
> thành phần nguy hiểm cũng tăng lên. Chủ đề cũng sẽ ko được lưu lại.
> Lục lại cũng khó. 
> 
> 6. Còn nhiều thứ khác sẽ phải giải quyết mà giờ chưa kịp nghĩ ra.
> 
> 
> Đây là ý kiến của cá nhân mình. Rất mong các bạn đóng góp :).
> 
> Best Regard.
> --
I am ... 5.5 dog years old.