[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Tham khảo] Có nên lập Group Facebook?On Thu, 11 Sep 2014 22:09:13 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <[email protected]> wrote:

> Quản lý sẽ là Huy và anh z1y. 

Hihi, chưa gì mà mình đã lên hàng chức sắc rồi. :D 

Một mô hình thành công, là khi trong đó nhiều thành viên
các thể tham gia với vai trò đồng đều nhau. Mình 0 thể
ôm hết mọi việc. Do đó bạn nào xung phong càng tốt. Nhất
là các bạn dùng FB thường xuyên.

--
I am ... 5.5 dog years old.