[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Nội dung * Re: [ArchLinuxVn] [Tham khảo] Có nên lập Group Facebook?Về nội dung, nếu được thì nhóm có thể tập trung về chủ đề nhúng
(archlinuxARM). Chủ đề này nhiều bạn sẽ tham gia và hứng thú,
bản thân mình cũng thích nhưng đã hết ga rồi:)

Tất nhiên các chủ đề các của ArchLinux cũng được thêm vào.

On Thu, 11 Sep 2014 22:09:13 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <[email protected]> wrote:

> Hi all,
> 
> Qua lời gợi ý của n0bawk, mình thấy việc lập 1 group cũng khá hay. 
> 
> 1. Đây là 1 kênh dành cho newbie. Do mình thấy nhu cầu Newbie hỏi
> trên page cũng khá nhiều mà hầu như chỉ có những ai quản lý page mới
> để ý. Hơn nữa sự xuống cấp của 1 số group facebook về OSS.--
I am ... 5.5 dog years old.