[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Tham khảo] Có nên lập Group Facebook?On Thu, 11 Sep 2014 22:09:13 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <[email protected]> wrote:

> 5. Bất lợi là chất thành viên của nhóm facebook sẽ bị loãng. Các
> thành phần nguy hiểm cũng tăng lên. Chủ đề cũng sẽ ko được lưu lại.
> Lục lại cũng khó.

Em đăng ký một tài khoản ma, để nhận mọi notification từ nhóm FB này.
Có server, mình sẽ lưu lại ở dạng mbox, làm nơi lưu trữ công cộng.

A cũng đang làm điều tương tự cho Google Group này . Xem thêm [1]


[1] https://github.com/icy/google-group-crawler

--
I am ... 5.5 dog years old.