[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Tham khảo] Có nên lập Group Facebook?On Fri, 12 Sep 2014 13:09:29 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Em đăng ký một tài khoản ma, để nhận mọi notification từ nhóm FB này.
> Có server, mình sẽ lưu lại ở dạng mbox, làm nơi lưu trữ công cộng.

Coi bộ không được, vì GraphAPI của Facebook nhiều hạn chế quá,
còn phần `notification` mình thử thấy không hiệu quả hay chính xác.

Nên thôi, cái gì không phải của Facebook thì đành để Facebook giữ vậy :(

--
I am ... 5.5 dog years old.