[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(Logo contest) Arch Linux T-shirtXin chào,

Bài này tiếp tục chủ đề http://groups.google.com/group/saigonlug/browse_thread/thread/cbd8d90e1ef3060f . Ý định ban đầu của mình là sử dụng official logo của Arch (logo đầu tiên các bạn thấy ở http://www.archlinux.org/art/). Trong một số thư tiếp theo của chủ đề một số bạn đề nghị sử dụng StreetArt hoặc thiết kế riêng. Có mấy vấn đề sau:

(1) Bản StreetArt rất hấp dẫn, nhưng không có phiên bản hình vector (từ địa chỉ Hoàng Trần gửi, mình tải được ảnh kích thước 1024 x 768, 8-bit/color RGBA). Không biết là có thể dùng bản này để in được không (dòng chữ hơi nhỏ và khó đọc, có thể phải thay thế.) Thực tế thì mẫu logo này đã được dùng để in áo (xem http://linux.wordans.com/t-shirt/streetart-arch-linux-77334)

Để tạo lại bản véc tơ của StreetArt thì khá là nhiêu khê. Mình thử dùng tracebimap trong Inkscape mà tệ quá (chắc vì tay nghề của mình kém)

(2_ Nếu dùng official logo thì mình gửi theo tập tin đính kèm như sau: tập tin drawing2.svg , sử dụng hai font
	http://www.fontsquirrel.com/fonts/GoodDog
	http://www.fontsquirrel.com/fonts/Liquidism

 trong đó có ba logo
  (2.1) Cái trên cùng: official logo + dòng chữ |keep it simple, stupid|
  (2.2) Hai cái bên dưới: thêm border cho arch logo, để dòng chữ xuống dưới. Một trong hai cái dùng font bloody, tuy nhiên sẽ gây chói mắt, vì cái hình chủ đạo (Arch) thì không biết làm sao cho nó máu lên được (bloody effect.)

Mình nghĩ chỉ nên điều chỉnh ít nhất có thể, chứ không cần phải ngồi sáng tạo lại. Mình thử tìm trên diễn đàn của Arch chủ đề "Logo contest" diễn ra năm 2007, nhưng thật thất vọng là tất cả các ảnh dự thi đều đã chết link,  không xem được tí nào để học hỏi.

Tóm lại là có hai hướng: Tạo lại bản véc tơ của (1), đổi dòng chữ; hoặc dùng bản (2.1) hoặc (2.2) hoặc (2.3).

Các bạn góp ý thêm nhé. Nhất là các bạn có khả năng sử dụng các graphic tool

Cảm ơn nhiều!

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115