[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailĐề nghị xem lại log IRC.

On Mon, 8 Sep 2014 13:23:09 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> 2. Anh Kỳ Anh ko nên lặn đi 1 thơi gian. Nó ko giải quyết được vấn đề
> gì cả. stk cũng nên calm down 1 tý. Việc công ra việc công, việc tư
> ra việc tư.


--
I am ... 5.5 dog years old.