[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailMình mong hai bạn hẹn nhau offline nói hết những gì cần nói.
Đôi khi thay đổi kênh liên lạc cũng hiệu quả.