[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailCảm ơn Fomali. 

Mình cố gắng coi mọi thứ đơn giản nhưng cũng sẵn sàng nóng tính
bung xung và coi như đã nói hết mấy thứ khó chịu. Chắc là sẽ
gặp bạn An sớm để giảng hòa thôi.

Hẹn tái ngộ.

On Mon, 8 Sep 2014 08:55:51 +0700
Folami Nguyen <[email protected]> wrote:

> Mình mong hai bạn hẹn nhau offline nói hết những gì cần nói.
> Đôi khi thay đổi kênh liên lạc cũng hiệu quả.
> 

--
I am ... 5.5 dog years old.