[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Cái gì của ta thì để Google giữ...Xin chào,

Google Group tiện không? Tiện. Nhưng cũng đau đầu mấy điểm sau

1. Google không cho xuất ra toàn bộ các thư để lưu trữ trên máy chủ khác;

2. Google không cho phép các con `bot` của dịch vụ lưu trữ (các bot này
   sẽ đăng ký như là thành viên của nhóm thư, đều đặn lấy thư
   về và tự xây nên phần lưu trữ riêng.)

   FIXME: Mình đã thử với một, hai dịch vụ mà không được. Nếu bạn
   FIXME: Biết có `list archiver` nào hỗ trợ Google Group thì báo lại nhé!

Vậy đó, dữ liệu của ta, mà Google giữ chặt, hỏng cho xài :(

Dù sao Google Group cũng không phải ... quá bất trị. Mình viết
một kịch bản [1] để xuất toàn bộ thư ra, gần giống dạng MH.
Sau đó dùng một kịch bản khác [2] để tạo lại HTML archive :)

Kết quả khá ổn :) Các bạn có thể xem demo ở đây [3], và khi
mình công bố chính thức thì nó sẽ ở đây [4].

Đặt ra chủ đề này, là để nhờ bạn nào bảo trì giúp

* Điều chỉnh lại cấu hình cho MHonArc
* Viết kịch bản (cron) đề đều đặn cập nhật archive
* Bảo trì kịch bản [1] nếu có thời gian ;)

Cảm ơn nhiều,


[1] https://github.com/icy/google-group-crawler
[2] http://dcssrv1.oit.uci.edu/indiv/ehood/MHonArc/doc/mhonarc.html
[3] http://www.enlightenment.org/ss/e-541a57e123bed8.68912674.jpg
[4] http://archlinuxvn.l.archlinuxvn.org/

--
I am ... 5.5 dog years old.