[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Cái gì của ta thì để Google giữ...Hổng biết anh mún lấy dữ liệu của GG làm gì vì em thấy nó lưu trữ cũng ok mà tìm cũng dễ.
Nếu sợ group bị mất thì chắc lúc đó em cũng già lụ khụ rồi :)