[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Cái gì của ta thì để Google giữ...On Fri, 19 Sep 2014 03:01:23 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <[email protected]> wrote:

> Hổng biết anh mún lấy dữ liệu của GG làm gì vì em thấy nó lưu trữ
> cũng ok mà tìm cũng dễ. Nếu sợ group bị mất thì chắc lúc đó em cũng
> già lụ khụ rồi :)

Làm theo nguyên tắc thôi: dữ liệu của mình thì mình có quyền lấy ra
xài theo ý mình. Nếu google group _chưa có cơ chế_ cho chuyện đó
thì mình nghĩ tới vậy :D

Nhân tiện, nhóm thư ArchLinuxVn kể từ hôm nay đã có mirror ở [1] ;)
Mình sẽ kiếm cái mbox cũ rồi nạp vào cho đầy đủ luôn.


[1] http://www.mail-archive.com/[email protected]/


--
I am ... 5.5 dog years old.