[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

OT * Re: Cái gì của ta thì để Google giữ...On Sun, 21 Sep 2014 13:56:27 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Các bạn thấy đó, sở thích của mình là ... đảm bảo rằng cái gì đã
> xuất bản trên web rồi thì nó sẽ còn lại dù có bão tố lụt lội gì hè hè.
> Và nhờ đó, có đầy đủ bằng chứng [4] là Long Già đã bị mình xúi dại
> dùng ArchLinux vào ngày 26/5/2006 lolz

Coi lại mới biết Long Già nó toàn xúi mình `rm -rf /`. Khỏi cần xúi,
năm 2005 thì phải, lúc đang học ở Huế, đi nhậu về xỉn xỉn ra quán làm
cái gì trong một quán nét quen thuộc, quất luôn /. Hehe, may nhấn
^C kịp nên còn cứu được ít đồ chơi.

Bài học là: lúc xỉn xỉn thì trình độ xài máy nó lên cao hơn hẳn bt :D

--
I am ... 5.5 dog years old.