[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [job] cần người rành về thiết kế db system> TB: mình có quyền xem xét và drop CV nhé. Nhưng tinh
> thần là chuyển thẳng 100%. CV này không dành cho
> siêu nhân như ... An stk.
>
Bây giờ là anh tính personal attack thật sự và không cần nguyên nhân đấy hả?

Anh nói chuyện kiểu này tự hỏi xem người nghe có bực không? Anh thường
bảo tiên trách kỉ hậu trách nhân, nhưng anh có bao giờ chịu quan tâm
xem cách mình nói chuyện với mọi người xung quanh nó thế nào không?

An.